Bitüm Esaslı Su Yalıtım Sistemleri

» Senovit Primcote A

» Senovit Elasticote

» Senovit Elasticote Thixo

» Senovit Elasticote Super K

» Senovit Elasticote 2K

 
Senovit Elasticote

ÜRÜN TANIMI:

Su ve bitümün özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen, kullanıma hazır aniyonik tek bileşenli bitüm emisyonudur. Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra sürüldüğü yüzeyde su geçirmez bir tabaka oluşturur. Binalarda; temel bodrum perdelerinde nem önleyici, teras, çatı, su deposu vb. alanlarda su geçirimsizlik malzemesi olarak kullanılır.

 

Kullanım Alanları:

·Dış mekânlarda,

·Temel ve perdelerde,

·İstinat duvarlarında ve çökertme tanklarında,

·Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında,

·Çiçeklik yalıtımlarında kullanılır.

 

Özellikleri/Avantajları:

·Esnek yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir.

·Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanır.

·Kolay hazırlanır ve uygulanır.

·Kuru ve nemli yüzeylere uygulanır.

·Çalışma süresi uzundur.

·Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.

·Fırça veya mala ile uygulanır.

·Yaşlanmaya, suya, çeşitli tuz çözeltilerine ve zayıf asitlere dayanıklıdır.

·Solvent içermez ve çevre dostudur.

 

 UYGULAMA DETAYLARI

Yüzey Hazırlığı:

Yapıların su ile temas eden çimento esaslı yüzeylerinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar REPATEC ile doldurulmalı, köşe ve kenarlara en az 4 cm yarıçapında pah yapılmalıdır. ELASTİCOTE kuru beton üzerine astarlanarak uygulanmalıdır.

 

Karıştırma:  Kullanıma hazırdır. Uygulamadan önce 1-2 dak. Karıştırınız.

 

Uygulama Yöntemi:

Malzeme, uygun fırça ile dengeli bir şekilde dağıtılarak, yatay yüzeylerde göllenme oluşumuna izin verilmeden uygulanmalıdır. Astarın kuruması beklenmeli ve uygulamaya geçilmelidir. Karıştırılan ELASTİCOTE, uygulanacak ortam koşullarına göre sarfiyat tablosunda belirtilen miktarda, fırça ile veya mala ile uygulanır. Kaplamanın Korunması Kaplama tatmin edici şekilde kuruyana kadar temel çukuru dolgusu yapılmamalıdır. ELASTİCOTE temel çukuru dolgusu yapılmadan önce, uygun drenaj plakaları ve ısı yalıtım levhaları ile dolgu esnasındaki darbelerden korunmalıdır. Drenaj levhaları, drenaj borularına bağlanarak, temel çukuru içine dolması muhtemel su drene edilmelidir. Ocak taşı, hafriyat artığı ve inşaat molozu gibi maddeler, temel çukuru dolgusu için uygun değildir.

 

Sarfiyat:   3,00 kg/m2 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:                               

·Uygulamada, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında ya da +30°C'nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir.

·ELASTİCOTE, yağmur yağarken veya yağma olasılığı varsa uygulanmamalıdır. Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin ilk 24 saat şiddetli rüzgârdan ve dondan korunması gerekir.

·Yüksek sıcaklıklar, reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalır. Malzemenin kürünü tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. Tam olarak kürlenmemiş alanlar suya maruz bırakılmamalıdır. Kaplama, yapının veya yapı elemanlarının suyla temasta olan yüzlerine uygulanmalıdır. ELASTİCOTE, karıştırılmasından itibaren ~1 saat içinde kullanılmalıdır.

 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. ELASTİCOTE sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

 

AMBALAJ:  17 kg'lık Plastik Kovalarda

 

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Kullanıcılar,  kimyasal ürünlerin  güvenli  olarak  taşınması,  depolanması  ve  bertaraf  edilmesi  ile  ilgili  bilgi  ve  tavsiyeler  için,  fiziksel,  ekolojik,  toksikolojik  ve  diğer güvenlikle  ilgili  bilgileri  içeren,  ürüne  ait  malzeme  güvenlik  bilgi  formuna  (MSDS) başvurmalıdırlar

 

SORUMLULUK:

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İzotaş ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve İzotaş'ın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında İzotaş'ın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle İzotaş  ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde İzotaş tarafından ticari  elverişlilik  ve/veya  belirli  bir  amaca  uygunluk  konusunda verilen  bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan İzotaş  sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. İzotaş ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların  mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve  nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün İzotaş'a başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.


 
 
 

Ana Sayfa | Haber Arşivi | İçerik Arşivi | Foto Albümü | İletişim
Tüm Hakları Saklıdır. © 2013 - İzotaş Yapı Kimyasalları - www.izotaskimya.com - info@izotaskimya.com

Tasarım ve Kodlama: Karınca Web Tasarım ve Hosting Hizmetleri