Bitüm Esaslı Su Yalıtım Sistemleri

» Senovit Primcote A

» Senovit Elasticote

» Senovit Elasticote Thixo

» Senovit Elasticote Super K

» Senovit Elasticote 2K

 
Senovit Elasticote 2K

ÜRÜN TANIMI:

Temel perde ve bodrum gibi zemin altı uygulamalarda, iç ve dış yüzeylerde su, nem geçirmezlik malzemesi olarak, teras, çatı, banyo vb. alanlarda su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.4-8 mm kadar uygulanabilir.

 

Kullanım Alanları:

·Temel, perde duvar ve bodrum gibi zemin altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak,

·Sızıntı suyuna, geçici ve sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elamanlarının korunması ve izolasyonunda,

·Teras, çatı, mutfak, banyo vb. kuru veya hafif nemli detaylarda su yalıtım malzemesi olarak,

·Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda,

·Eski bitümlü mebran, asfalt vb. yalıtımların tamirinde,

·Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında,

 

Özellikleri/Avantajları:

·Yüksek elastikiyete ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.

·Mikroorganizmalardan ve agresif yer altı sularından etkilenmez.

·Yatay ve düşey zeminlerde, kuru ve hafif nemli yüzeylerde, esnek, örtücü ve kesintisiz bir asfalt tabakası oluşturur.

·Su bazlı olduğu için çevreye zarar vermez. Kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

·Uygulandığı alana çok iyi aderans ettiği için, ayrılma veya kabarma gibi problemler yaşanmaz.

 

UYGULAMA DETAYLARI

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır. Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır.

Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkartılıp, varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar REPATEC ile doldurulmalı. Köşe ve kenarlara en az 4 cm çapında pah yapılmalı. ELASTİCOTE 2K kuru beton üzerine astarlanarak uygulanmalıdır.

 

Karıştırma:  B Sıvı bileşen temiz karıştırma kabına boşaltılır A toz bileşen ELASTİCOTE 2K, yavaş yavaş ilave 400-600 devir/dak'lık bir karıştırıcı ile 3-5 dakika, homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir

 

Karıştırma Oranı:   Karışım Miktarı 18 kg 8 kg 

                                Karışım Yoğunluğu 1,10 kg/litre

 

Uygulama Yöntemi:

Toz ve sıvı bileşen karıştırıldıktan sonra, karışımın içerisinden 1 kg malzeme alınarak 5 lt su ilave edilir, 400/600 devir/dk'lık bir karıştırıcı ile 3-5 dk. homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.

 

Sarfiyat:  

Neme Karşı Yalıtımda: 3 mm kalınlık için min. 3.3 kg/m2

Basınçsız Suya Karşı: 4 mm kalınlık için min. 4.4 kg/m2

Basınçlı Suya Karşı: 6 mm kalınlık için min. 6.6 kg/m2

Isı Yalıtım Levhalarının Yapıştırılmasında: min. 2 kg/m2

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:                             

·+5°C nin altındaki sıcaklıklarda veya uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5°C nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulanmamalıdır.

·Karışım, sadece ürünün kendi sıvı ve toz bileşeni ile yapılmalıdır. Yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.

·Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °Cden az veya +30°Cden yüksek olan yüzeylere uygulanmamalıdır.

·Uygulama tam olarak kuruyana kadar su, yağmur, çiğ, don ve benzerlerine karşı korunmalıdır.

·Kaplama, yapının ve yapı elemanlarının suyla temasta olan yüzeylerine uygulanmalıdır.

·Temel yalıtımı uygulamalarında, dolgu yapılmadan önce uygulama yapılan yüzey ısı yalıtım levhası, drenaj levhası veya tuğla ile mekanik tahriplerden korunmalıdır.

·Toprak dolgu işlemi, malzeme uygulandıktan minimum 3 gün sonra yapılmalıdır.

 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. ELASTİCOTE 2K sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

 

AMBALAJ:    A Bileşeni 8 kg'lık kovada

                       B Bileşeni 18 kg'lık kovada

 

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Kullanıcılar,  kimyasal ürünlerin  güvenli  olarak  taşınması,  depolanması  ve  bertaraf  edilmesi  ile  ilgili  bilgi  ve  tavsiyeler  için,  fiziksel,  ekolojik,  toksikolojik  ve  diğer güvenlikle  ilgili  bilgileri  içeren,  ürüne  ait  malzeme  güvenlik  bilgi  formuna  (MSDS) başvurmalıdırlar

 

SORUMLULUK:

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İzotaş ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve İzotaş'ın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında İzotaş'ın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle İzotaş  ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde İzotaş tarafından ticari  elverişlilik  ve/veya  belirli  bir  amaca  uygunluk  konusunda verilen  bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan İzotaş  sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. İzotaş ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların  mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve  nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün İzotaş'a başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.


 
 
 

Ana Sayfa | Haber Arşivi | İçerik Arşivi | Foto Albümü | İletişim
Tüm Hakları Saklıdır. © 2013 - İzotaş Yapı Kimyasalları - www.izotaskimya.com - info@izotaskimya.com

Tasarım ve Kodlama: Karınca Web Tasarım ve Hosting Hizmetleri